Forlenget levetid for lisens nr. 1

Point Resources skal øke oljeutvinningen i Norges første lisens, og har planer om å investere mer enn 20 milliarder kroner på norsk sokkel i løpet av de neste fem årene.

Les mer

Strategi

Point Resources' mål er å bli et ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel.

Les mer

Portefølje

Point Resources har for tiden rundt 55 lisenser, med en gjennomsnittlig nettoproduksjon på om lag 47.000 fat oljeekvivalenter daglig.

Les mer

Karriere

Jobb i Point Resources? Vi tilbyr varierte karrieremuligheter og mange utfordringer. Sjekk vår oppdaterte oversikt.

Les mer

Bakgrunn

Point Resources ble opprettet i begynnelsen av 2016 etter fusjonen mellom Pure E&P, Core Energy og Spike Exploration.

Les mer

HMS

Helse og sikkerhet for våre ansatte og kontraktører er vår viktigste prioritet. Begrensing av utslipp og avfall har et dedikert fokus i våre operasjoner.

Les mer