point-element
point-element
Point Resources har en robust finansiell plattform med fleksibilitet til å investere. Vårt produksjonsmål er mer enn 150.000 fat oljeekvivalenter daglig innen midten av 2020-tallet.
Point Resources' mål er å bli et ledende, uavhengig lete- og produksjonsselskap på norsk kontinentalsokkel.
Point Resources er et full-syklus lete- og produksjonsselskap, som hovedsakelig bygger på arven fra ExxonMobils mer enn 50 års virksomhet på norsk sokkel.
Helse og sikkerhet for våre ansatte og kontraktører er vår viktigste prioritet. Begrensing av utslipp og avfall har et dedikert fokus i våre operasjoner.
Jobb i Point Resources? Vi tilbyr varierte karrieremuligheter og mange utfordringer. Sjekk vår oppdaterte oversikt.